TempCoat®

TempCoat®

Är ditt företag i behov av TempCoat® ytbehandling? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av korrosionsskyddande ytbehandlingar.

Vad är TempCoat®?

TempCoat® är ett förstärkt epoxyharts PTFE-baserat beläggningssystem med bland annat bra glid- ­och nötningsegenskaper. Ytbehandlingen består av kombinationer av olika polymerer som exempelvis kan fungera som korrosionsskydd för detaljer som utsätts för hårt slitage eller är placerade i aggressiva miljöer. Genom de ingående nötningsbeständiga komponenterna erhålls lång livslängd även vid hög mekanisk belastning, framförallt på aluminiumdetaljer.

Det varumärke som vi använder mest till våra TempCoat®-beläggningar mot korrosion är Ilaflon® och den vanligast förekommande beläggningen heter TempCoat 5001. Just den här beläggningen finns i lite olika varianter och väljs utifrån användningsområde. Beläggningen tåler temperaturer från – 40°C upp till +250°C och beläggs i flera olika lager. Efter beläggning har den en ytskiktstjocklek på ca 20-80 µm. Beläggningen finns i antingen färgen mattsvart eller grågrön.

Hur ser beläggningsprocessen ut?

Första steget i ytbehandlingsprocessen innebär avgasning/avbränning i ugn. Då avlägsnas smuts, oljor, gammal beläggning mm. från detaljen vilket måste göras för att den ska kunna ytbehandlas.

 

Därefter maskeras komponenten på de delar som inte ska ytbeläggas, vilket görs utefter ritningar och överens­kommelse med kunden. Efter maskering sandblästras detaljen med aluminiumoxid för att säkerställa bra vidhäftning och helt ren yta innan själva ytbeläggningen kan påbörjas.

 

Efter blästring skickas detaljen vidare för den valda korrosionsskyddsbeläggningen med TempCoat®. Beläggningsprocessen tar olika lång tid beroende på vald beläggning. TempCoat® belägges i flera olika lager och mellan varje lager ska detaljerna torka i ugn, med varierande tid och temperatur. När sista lagret är på plats ska komponenten sluthärdas i ugn, så kallad sintring.

 

När ytbeläggningen är klar kvalitetskontrolleras alla detaljer noggrant (okulär och känselbesiktning, samt mätning av yttjockleken) innan slutligt efter­arbete, packning och leverans.

Fördelarna med TempCoat®

Det finns flertalet fördelar med användningen av TempCoat® som en skyddsbeläggning, bland annat:

Passar utmärkt som skydd på aluminium

Beläggningen har utvärderats i oberoende tester och erhållit det bästa utfallet som korrosionsskydd på aluminiumdetaljer.

Starkt skydd i basiska miljöer

Tack vare dess portäthet och hydrofobiska egenskaper ger TempCoat® ett extremt bra korrosionsskydd i basiska miljöer med höga PH-värden (med värde upp mot Ph13).

Effektivt skydd mot olja, fett, bensin m.m.

TempCoat® är en ytbehandling som även ger ett mycket bra skydd mot olja, fett, bensin och dieselolja.

Behöver du hjälp med TempCoat®?

Användningsområden för TempCoat®

Användningsområden för vår korrosionsskyddsbeläggning TempCoat 5001 är framförallt styr- och glidskenor samt volymklaffar i olika typer av förpackningsmaskiner. Då beläggningen anses relativt tunn och med en lång livslängd, så är den även lämplig för muttrar och gängade detaljer.

Så arbetar iProcess Technologies med TempCoat®

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta fram en skräddarsydd lösning för att hjälpa just dig och din verksamhet. Vi kommer gärna ut och besöker ditt företag så att vi kan se hur din verksamhet ser ut och hur produktionsprocessen fungerar.

Genom att analysera hur olika komponenter ser ut under arbete kan vi enklare hitta det bästa korrosionsskyddet åt dig. Om inte en ytbehandling fungerar så testar vi gärna en annan. Vi sätter alltid kunden i centrum och vi arbetar aktivt för att erbjuda en kostnadseffektiv lösning med fokus på hög kvalitet och hållbarhet! Läs även om MagnaCoat och Delta-MKS.

Behöver du hjälp med TempCoat®?