Korrosionsskydd

Effektivt skydd mot korrosion och rost

Är ditt företag i behov av skydd mot korrosion? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av korrosionsskyddande ytbehandling.

Vad är korrosion och korrosionsskydd?

Korrosion innebär att ett material ”löses upp”, det vill säga fräts sönder eller bryts ner. Det är framförallt vanligt med korrosion på metaller av olika slag. Produktions- och maskindelar som finns i aggressiva och extremt tuffa miljöer kan snabbt bli slitna och börja korrodera vid avsaknad av korrosionsskyddande ytbehandling.

När produktionsdelar angrips av korrosion kan detta resultera i nedsatt kapacitet och driftstopp i en produktionsprocess. Korrosion (såsom rödrost) kan också orsaka allvarliga skador både på konstruktionen och hos personalen som är i kontakt med delarna.

 

Genom att ytbehandla detaljer med ett korrosionsskydd får de ett extra skydd som gör att de håller betydligt längre än utan någon ytbehandling. Materialet (maskindelen) isoleras genom ytbeläggningen vilket ökar dess livslängd och hållbarhet. Ytbeläggningarna kan delas in i katodiska och anodiska korrosionsskydd. Katodiska korrosionsskydd skyddar metallen från korrosion och dessa typer av ytbeläggningar kan vi på iProcess Technologies erbjuda företag och kunder inom tillverkningsindustrin.

Hur fungerar ett korrosionsskydd?

En ytbehandling för korrosionsskydd har ett porfritt ytskikt vilket gör att den får bra motståndskraft mot syror, kemikalier och andra alkaliska medel. Genom vår process där vi använder oss av kombinationer av olika polymerer som genom lång erfarenhet och kunskap sprutas på detaljen, så skapas en yta som gör att detaljen kommer att hålla längre då den tack vare ytbeläggningen inte kommer att korrodera.

Första steget i ytbehandlingsprocessen innebär avgasning/avbränning i ugn. Då avlägsnas smuts, oljor, gammal beläggning mm. från detaljen vilket måste göras för att den ska kunna ytbehandlas. Därefter maskeras komponenten på de delar som inte ska ytbeläggas, vilket görs utefter ritningar och överens­kommelse med kunden. Efter maskering blästras detaljen med aluminiumoxid för att säkerställa bra vidhäftning och helt ren yta innan själva ytbeläggningen kan påbörjas.

 

Efter blästring skickas detaljen vidare för den valda korrosionsskyddsbeläggningen (läs mer om TempCoat®, MagnaCoat® och Delta MKS®). Beläggningsprocessen tar olika lång tid beroende på vald beläggning. TempCoat® belägges i flera olika lager och mellan varje lager ska detaljerna torka i ugn, med varierande tid och temperatur. När sista lagret är på plats ska komponenten sluthärdas i ugn, så kallad sintring.

 

När ytbeläggningen är klar kvalitetskontrolleras alla detaljer noggrant (okulär och känselbesiktning, samt mätning av yttjockleken) innan slutligt efter­arbete, packning och leverans.

Varför behövs korrosionsskydd?

Ytbehandling med en korrosionsskyddande beläggning rekommenderas för komponenter som inom den tillverkande industrin utsätts för och används i tuffa miljöer. Genom att ytbehandla en detalj med ett korrosionsskydd så skapas ett extra barriärskydd som gör att detaljen håller längre på grund av minskat slitage. Även bildandet av rödrost förhindras vilket är positivt ur en säkerhetssynvinkel.

Fördelarna med korrosionsskydd

Det finns många fördelar med en korrosionsskyddande ytbehandling för företag som arbetar inom tillverknings­industrin. När produktionsdelar blir korrosionsangripna och försvagade kan det orsaka produktions­stopp och stora haverier, men även vålla skador på berörd personal som arbetar med produktionen. Korrosion kan också göra att man får avlöpning av metall ut i produktionen. Detta kan bli enormt kostsamt och förödande för ett företag.

Optimering av produktionsprocessen

Tack vare färre driftstopp kan processen effektiviseras.

Företag minskar sin påverkan på miljön

Minskad användning av rengöringsmedel och minimerat behov av att tillverka nya detaljer till produktionen minskar påverkan på miljön.

Minskning av underhållskostnaderna

Tid och personal sparas in tack vare minskat behov av rengöring, därav lägre kostnader för företaget.

Behöver du hjälp med korrosionsskyd?

Hitta rätt korrosionsskyddande ytbehandling

För att vi ska kunna hjälpa ditt företag med rätt korrosionsskyddande ytbehandling är det bra att ha svar på nedanstående frågor då val av ytbeläggning beror på många olika faktorer:

  • Vad är det för material/substanser som kommer i kontakt med detaljen?
  • Vilka temperaturer ska detaljen utsättas för (min och max)?
  • Finns någon påverkan från ånga, kemikalier och rengöringsmedel?
  • Vill Ni ha non-stick och isåfall mot vad?
  • Finns önskemål gällande skikttjocklek på ytbeläggningen?
  • Måste beläggningen vara livsmedelsgodkänd?

Även komponentens storlek, utseende och material påverkar vilken typ av korrosionsskydd som vi kan erbjuda dig. Ju mer information du kan ge oss, desto mer specifik och skräddarsydd lösning kan du få!

Viktigt att ha i åtanke är att om inte en ytbehandling fungerar, så kan vi testa en annan då vi har många olika varianter att välja mellan.

Korrosionsskyddande ytbehandling för industrin

Vi erbjuder olika typer av ytbeläggningar som kan användas som korrosionsskydd för industri och produktion. Exempel på branscher som använder sig av våra korrosionsskyddande ytbehandlingar är kemi, medicin, livsmedels- och förpackningsindustrin. Ytbeläggningarna kan appliceras på olika ytor från aluminium och stål till syntetiska material. I vår fabrik kan vi belägga både smått och stort.

Som vi nämnt tidigare kan man genom ytbehandling öka livslängden på en komponent vilket också gör att du som företag sparar in på kostnader då användandet av rengöringsmedel minskar, likaså att behovet av nytillverkning av detaljer blir mindre samt att det blir färre stopp i produktionsprocessen.

Detta är positivt för miljön då man undviker stora mängder rengöringsmedel och inte heller behöver tillverka nya detaljer lika ofta och det bästa är att vi kan belägga om de slitna detaljerna vilket minskar nytillverkningsbehovet ytterligare. 

iProcess Technologies erbjuder olika metoder av korrosionsbekämpning

Vi erbjuder olika typer av ytbehandlingar som fungerar som korrosionsskydd och de tre mest före­kommande är TempCoat®, MagnaCoat® och Delta MKS®. Vi erbjuder även termisk sprutning och non stick beläggning.

  • TempCoat® är ett beläggningssystem som består av olika polymerer (exempelvis PTFE och Epoxy) som bland annat kan fungera som korrosionsskydd på produktionsdelar av aluminium vilka utsätts för hårt slitage i tuffa miljöer. Till exempel TempCoat 5001 är en beläggning som kan användas på styr- och glidskenor samt volymklaffar i förpackningsmaskiner.
  • MagnaCoat® är exempel på ett delvis fluorerat beläggningssystem som har extremt god kemikaliebeständighet. Ytbehandlingen fungerar mycket bra som barriärskydd på till exempel reaktorkärl, omrörare, fläktar mm. som utsätts för aggressiva kemikalier och syror. Exempel på beläggningar är MagnaCoat 1508F och MagnaCoat 3005.
  • Delta MKS® är en beläggning som är speciellt utvecklad för industrier där komponenter utsätts för korrosion utomhus, såsom till exempel saltvatten. Den innehåller både PTFE, Epoxy och zinkflingor för ett maximalt katodskydd och är livsmedelsgodkänd. Exempel på användnings­områden är olika typer av bultar, skruvar, fästelement, fjädrar mm.

Behöver du hjälp med korrosionsskyd?