Delta-MKS®

Delta-MKS®

Är ditt företag i behov av Delta-MKS® ytbeläggning? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av ytbehandling.

Vad är Delta-MKS®?

Delta MKS® är en ytbeläggning som fungerar utmärkt som katodiskt korrosionsskydd på komponenter och processer som finns i utomhusmiljö. Ytbehandlingen innehåller både PTFE, Epoxy och zinkflingor för ett maximalt katodskydd. Bra att veta är också att de ingående organiska och oorganiska komponenterna är helt fria från tungmetaller.

 

Beläggningen är utvecklad för att kunna appliceras på detaljer som avser att vistas i tuffa miljöer, till exempel som korrosionsskydd mot saltvatten. Delta MKS® har också visat sig utgöra ett bra korrosionsskydd mot vanligt dricksvatten som innehåller väldigt många olika salter och metaller. Beläggningen är således även livsmedelsgodkänd (dvs. godkänd av United States Food and Drug Administration, FDA) och godkänd i dricksvatten enligt Hygiene-Institut des Ruhrgebiets.

 

Delta MKS® är en tvåskiktsbeläggning som bygger ca 6-25 µm i yttjocklek och kan fås i antingen svart eller silverfärg. Beläggningen klarar av temperaturer upp till +200°C, men kan också vid temporär belastning hantera temperaturer upp till +300°C.

Hur fungerar beläggningsprocessen?

Första steget i ytbehandlingsprocessen innebär avgasning/avbränning i ugn. Då avlägsnas smuts, oljor, gammal beläggning mm. från detaljen vilket måste göras för att den ska kunna ytbehandlas. Därefter maskeras komponenten på de delar som inte ska ytbeläggas, vilket görs utefter ritningar och överens­kommelse med kunden. Efter maskering sandblästras detaljen med aluminiumoxid för att säkerställa bra vidhäftning och helt ren yta innan själva ytbeläggningen kan påbörjas.

 

Efter blästring skickas detaljen vidare för den valda korrosionsskyddsbeläggningen med Delta MKS®. Beläggningsprocessen tar olika lång tid beroende på vald beläggning. Delta MKS® belägges i flera olika lager och mellan varje lager ska detaljerna torka i ugn, med varierande tid och temperatur. När sista lagret är på plats ska komponenten sluthärdas i ugn, så kallad sintring.

 

När ytbeläggningen är klar kvalitetskontrolleras alla detaljer noggrant (okulär och känselbesiktning, samt mätning av yttjockleken) innan slutligt efter­arbete, packning och leverans.

Fördelarna med Delta-MKS®

Det finns många fördelar med att använda Delta MKS® som korrosionsskyddande ytbeläggning och den fungerar utmärkt om du är ute efter följande:

Korrosionsskydd i saltvatten

Utmärkt katodiskt korrosionsskydd på detaljer i utomhusmiljö och framförallt saltvatten.

"Dip-spinning-process"

Tids- och kostnadseffektiv beläggningsprocess där stora mängder detaljer kan beläggas samtidigt.

Livsmedelsgodkänd

Delta MKS® är livsmedelsgodkänd i både USA och EU samt i dricksvatten enligt Hygiene-Institut des Ruhrgebiets.

Är ditt företag i behov av Delta-MKS® ytbeläggning?

Användningsområden för Delta-MKS®

Ytbeläggningen kan användas på komponenter som vistas i tuffa miljöer, till exempel saltvatten. Men även i vanligt dricksvatten som innehåller olika salter och metaller. Exempel på användningsområden för Delta MKS® är olika typer av fjädrar, skruvar, bultar, brickor och fästelement till elektronik-, bil- och flygindustrin.

Olika tekniker för ytbeläggning med Delta MKS®

Det finns flera olika tekniker för ytbeläggning med Delta MKS®. Ett alternativ är att man sprayar detaljerna med det våta materialet i två olika skikt med torktid emellan. Detta är det tillvägagångssätt som vi på iProcess Technologies  använder oss av i vår fabrik i Löddeköpinge och fungerar på enstaka detaljer åt gången.

 

Om ni istället har flera hundra eller tusentals små bultar/skruvar som ska ha denna ytbehandling, är det mer effektivt att dessa beläggs genom så kallad doppning/ centrifugering. Denna process kallar vi inom koncernen för ”Dip Spinning Process” och innebär att alla detaljerna läggs i en större behållare och blir då ytbehandlade på samma gång genom att de blandas runt (centrifugeras) där i. På detta vis kan man behandla betydligt fler detaljer på samma gång och det blir mer tids- och kostnadseffektivt för alla parter. Denna metod finns hos våra kollegor inom koncernen och vi hjälper gärna till med förmedling av dessa tjänster.

iProcess Technologies erbjuder marknadens bästa korrosionsskydd

Om du är ute efter marknadens bästa korrosionsskydd till din verksamhet så kontakta oss så berättar vi mer! Vi har många olika typer av beläggningar att välja mellan, oavsett om du är ute efter korrosionsskydd, non-stick beläggning samt hög- eller låg friktion. Vi utför även termisk sprutning, sandblästring och färgborttagning om det är av intresse för din verksamhet. Läs även om MagnaCoat och TempCoat.

Är ditt företag i behov av Delta-MKS® ytbeläggning?