MagnaCoat®

MagnaCoat®

Är ditt företag i behov av MagnaCoat-ytbeläggning? På iProcess Technologies har vi lång erfarenhet av olika typer av ytbehandling.

Vad är MagnaCoat®?

MagnaCoat® är ett delvis fluorerat polymersystem som erbjuder enastående kemisk beständighet.

Dessa ytbehandlingar fungerar mycket bra som barriärskydd på detaljer som utsätts för aggressiva syror, kemikalier och andra alkaliska medel. Men även i de fall då det utöver kemikaliebeständighet även krävs egenskaper som klibbhämning och bra motstånd mot nötning.

MagnaCoat® har också överlägset isolerande egenskaper som gör beläggningen ogenomtränglig och extremt hållbar.

Hur ser processen ut?

Första steget i ytbehandlingsprocessen innebär avgasning/avbränning i ugn. Då avlägsnas smuts, oljor, gammal beläggning mm. från detaljen vilket måste göras för att den ska kunna ytbehandlas.

 

Därefter maskeras komponenten på de delar som inte ska ytbeläggas, vilket görs utefter ritningar och överens­kommelse med kunden. Efter maskering sandblästras detaljen med aluminiumoxid för att säkerställa bra vidhäftning och helt ren yta innan själva ytbeläggningen kan påbörjas. 

 

Efter blästring skickas detaljen vidare för den valda korrosionsskyddsbeläggningen med MagnaCoat®. Beläggningsprocessen tar olika lång tid beroende på vald beläggning. MagnaCoat® belägges i flera olika lager (upp till åtta lager) och mellan varje lager ska detaljerna torka i ugn, med varierande tid och temperatur. När sista lagret är på plats ska komponenten sluthärdas i ugn, så kallad sintring.

 

När ytbeläggningen är klar kvalitetskontrolleras alla detaljer noggrant (okulär och känselbesiktning, samt mätning av yttjockleken) innan slutligt efter­arbete, packning och leverans.

Fördelarna med MagnaCoat®

Våra MagnaCoat®-beläggningar har något varierande egenskaper, men följande gemensamma fördelar finns med ytbeläggningarna:

Goda isolerande egenskaper för ökad hållbarhet

Detta gör ytbeläggningarna extremt hållbara och ogenomträngliga.

Extremt hög kemisk beständighet

Beläggningarna fungerar mycket bra i många olika typer av kemiska miljöer där detaljer utsätts för aggressiva syror och kemikalier.

Särskilda krav på yttjocklek

MagnaCoat® beläggs i många lager och kan beläggas upp till 1000 µm om så önskas.

Är ditt företag i behov av MagnaCoat®?

Användningsområden för MagnaCoat®

Våra MagnaCoat®-beläggningar används framförallt till komponenter inom kemikalieindustrin. Användningsområden är reaktortankar, behållare, ventiler, omrörare, cisterner, fläktar, blåsmaskiner och annan blandnings­utrustning, men även som isolering på olika typer av instrument. 

Så arbetar iProcess Technologies med MagnaCoat®

Vi har många års erfarenhet inom branschen och hjälper gärna till med att hitta en lösning för att optimera din produktionsprocess. Vi kommer gärna ut och besöker din fabrik och vi kan redan på plats hos dig visa våra olika alternativ på ytbehandlingar och MagnaCoat®-beläggningar för korrosionsskydd. Du kan själv få testa och se hur de fungerar i just din miljö och anläggning. Läs även om våra andra tjänster, TempCoat och Delta MKS.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Är ditt företag i behov av MagnaCoat®?

Våra MagnaCoat-beläggningar:

MagnaCoat® 1508F - PFA bra mot kemikalier

Vår ytbehandling MagnaCoat 1508F är en PFA -beläggning som består av ett fluorpolymer­system med mycket hög kemisk beständighet mot flytande medier. Beläggningssystemet bildar en klibbhämmande yta med hög temperaturtålighet. Högt diffusionsmotstånd mot ånga och gaser erhålles tack vare beläggningens struktur och de ingående oorganiska komponenterna. Detta bidrar även till en väsentlig ökning av reptåligheten.

MagnaCoat 1508F är metallisk röd till färgen och den kan appliceras på aluminium, stål, kromstål och keramiska material. Beläggningen får en yttjocklek på 250-1000 µm men vid komplicerad geometrisk utformning kan skikttjockleken variera. Den klarar av höga temperaturer från -40°C upp till +260°C.  Beläggningen är också livsmedels­godkänd vilket ökar dess användningsområden.

Denna ytbehandling är framtagen för applikationer som utöver kemikaliebeständighet även kräver klibbhämning och motstånd mot nötning; såsom i reaktorkärl, omrörare, mätsonder, cisterner, fläktar och blåsaggregat.

MagnaCoat® 3005 - slitstark Halar®

MagnaCoat 3005 kommer ifrån varumärket Halar® (ECTFE) och är en delvis fluorerad halvkristallin polymer med utmärkt motstånd mot aggressiva kemikalier och organiska lösningar. Den har överlägsna isolerande egenskaper med hög impermeabilitet och mekanisk styrka. Beläggningen är mörkgrön till färgen och den klarar temperaturer från -40°C upp till +150°C. Den beläggs i många lager och kan få en yttjocklek på 600-800 µm, men även upp till 1 mm om så önskas.

Användningsområden är reaktortankar, olika typer av behållare, ventiler, blåsmaskiner och annan blandningsutrusning, men även som isolering på olika typer av instrument. Med andra ord så fungerar MagnaCoat 3005 mycket bra i många varianter på kemisk miljö.

MagnaCoat 1508F är metallisk röd till färgen och den kan appliceras på aluminium, stål, kromstål och keramiska material. Beläggningen får en yttjocklek på 250-1000 µm men vid komplicerad geometrisk utformning kan skikttjockleken variera. Den klarar av höga temperaturer från -40°C upp till +260°C.  Beläggningen är också livsmedels­godkänd vilket ökar dess användningsområden.

Denna ytbehandling är framtagen för applikationer som utöver kemikaliebeständighet även kräver klibbhämning och motstånd mot nötning; såsom i reaktorkärl, omrörare, mätsonder, cisterner, fläktar och blåsaggregat.